Asset_1_2
The_new_logo...
2119*- תעסו-קו - קו ייעוץ והכוונה תעסוקתית
פוטרתם? יצאתם לחל"ת? מעוניינים לחזור למעגל העבודה ומחפשים את הדרך?
 
תעסו-קו, קו הסיוע של ארגון 'בעצמי', סייע כבר לאלפי חסרי תעסוקה בחזרתם למעגל העבודה.
 
השירות ניתן ללא עלות
מסלולי הליווי שלנו:
המסלול הממוקד 
-  ייעוץ טלפוני מותאם אישית,למתן פתרון קושי תעסוקתי נקודתי. 
המסלול המתמשך - ייעוץ טלפוני מותאם אישית למשך תקופה של מספר שבועות, בליווי מתנדב צמוד, המטרה להביא לשינוי תעסוקתי משמעותי. 
מסלול מידע ותיווך - ייעוץ והכוונה לגורמים המסייעים בהשתלבות בתעסוקה: הנגשת מידע, חיבור לתכניות, מרכזים, גורמי סיוע, הכשרות, הגנה על זכויות ועוד.

הקו מופעל בשיתוף בנק הפועלים ובאמצעות צוות מתנדבים נרחב ובעל ניסיון ומיומנות בטיפול באתגרים תעסוקתיים מורכבים. בין המתנדבים ניתן למצוא בכירים בעלי ניסיון במשאבי אנוש, ניהול, בנקאות, פיננסים ועוד. ביכולתם לסייע בהנגשת מידע, הכוונה וסיוע ברכישת מיומנויות תעסוקתיות המסוגלים לחולל שינוי.